Sườn bò không sốt/ có sốt

Sườn bò không sốt/ có sốt

319.000 VND
Sườn bò không sốt 299,000 VNĐ
Sườn bò có sốt 319,000 VNĐ