Sườn bò có xương không sốt/có sốt

Sườn bò có xương không sốt/có sốt

319.000 VND
Sườn bò có xương không sốt 299,000 VNĐ
Sườn bò có xương có sốt 319,000 VNĐ