Sốt Bò Demi

Sốt Bò Demi

Mô tả:
Demi Sauce
Vui lòng gọi...

Sản phẩm cùng loại

Bò Bít Tết Mỹ 200gr

Beef Steak 200gr

199.000 VND

Sốt Tiêu

Pepper Sauce

Liên hệ

0