Sandwich Nạc Vai Xông Khói Cùng  2 Món Ăn Kèm

Sandwich Nạc Vai Xông Khói Cùng 2 Món Ăn Kèm

150.000 VND

Sản phẩm cùng loại

M Platter

390.000 VND

M Seafood Platter

490.000 VND

L Seafood Platter

890.000 VND

Full Spare Ribs Platter

850.000 VND

Half Spare Ribs Platter

550.000 VND

Full Baby Ribs Platter

550.000 VND

0