Nạc vai không sốt/ có sốt

Nạc vai không sốt/ có sốt

115.000 VND
Nạc vai không sốt 95,000 VNĐ
Nạc vai có sốt 115,000 VNĐ

Sản phẩm cùng loại