Gầu bò không sốt/ có sốt

Gầu bò không sốt/ có sốt

215.000 VND
Gầu bò không sốt 195,000 VNĐ
Gầu bò có sốt 215,000 VNĐ