Dẻ sườn không sốt/ có sốt

Dẻ sườn không sốt/ có sốt

215.000 VND
Dẻ sườn không sốt 195,000 VNĐ
Dẻ sườn có sốt 215,000 VNĐ