Cổ bò không sốt/ có sốt

Cổ bò không sốt/ có sốt

215.000 VND
Cổ bò không sốt 195,000 VNĐ
Cổ bỏ có sốt 215,000 VNĐ