Chicken Leg Quarter/  Đùi Gà Góc Tư Tư Xông Khói ( 1 cái)

Chicken Leg Quarter/ Đùi Gà Góc Tư Tư Xông Khói ( 1 cái)

99.000 VND
0