Buzza Ade

Buzza Ade

50.000 VND

Sự hòa quyện của chanh dây, sả cây và gừng tươi.

Passion fuit, citronella and ginger are the perfect match.

Sản phẩm cùng loại