Buzza Ade

Buzza Ade

50.000 VND

Sự hòa quyện của chanh dây, sả cây và gừng tươi.

Passion fuit, citronella and ginger are the perfect match.

Sản phẩm cùng loại

Peach Tea

58.000 VND

Haru Haru

58.000 VND

Peach Ade

58.000 VND

Buzza Juice

55.000 VND

Sunrise

55.000 VND

Sarang Tea

55.000 VND