Bò Bít Tết Mỹ 200gr

Bò Bít Tết Mỹ 200gr

Mô tả:
Beef Steak 200gr
199.000 VND

Sản phẩm cùng loại

Sốt Tiêu

Pepper Sauce

Liên hệ

Sốt Bò Demi

Demi Sauce

Liên hệ

0