Bắp bò không sốt/ có sốt

Bắp bò không sốt/ có sốt

215.000 VND
Bắp bò không sốt: 195,000 VNĐ
Bắp bò có sốt: 215,000 VNĐ