Mashed Potato With Gravy Sauce/ Khoai Tây Nghiền Kèm Sốt Gravy

Mashed Potato With Gravy Sauce/ Khoai Tây Nghiền Kèm Sốt Gravy

40.000 VND

Sản phẩm cùng loại

Mac & Cheese/ Nui & Phô Mai

50.000 VND

Baked Beans/ Đậu Hầm

40.000 VND

Bread/ Bánh Mì Texas (4 pics)

40.000 VND

Baked Beans/ Đậu Hầm

40.000 VND

0