Other

FRENCH FRIES

Khoai tây Ý, khoai tây sợi, hành khoanh chiên giòn

89.000 VND

Seafood Fried

169.000 VND