Drink

Buzza Ade

50.000 VND

Tiger

Tiger

40.000 VND

Heineken

Heineken

40.000 VND

Coca Cola

Coca Cola

30.000 VND

Coke light

Coke light

Liên hệ

Sprite Sprite

Sprite Sprite

30.000 VND

Nước suối

Nước suối

25.000 VND